Herroepingsrecht

 Verkoop op afstand van reizen & Herroepingsrecht
 De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien 

Recht om af te zien van een aankoop

Artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming voorziet dat de consument voor iedere overeenkomst op afstand, beschikt over een periode van ten minste veertien kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen.
Op grond van een specifieke reglementering (koninklijk besluit van 18 november 2002) is deze bepaling echter niet van toepassing op de verkoop op afstand van huisvestings-, vervoer-, restauratie- en recreatiediensten, behalve indien het verkoopsaanbod plaatsvindt via telefonische werving of via fax of e-mail. Reizen vallen ook onder deze bepaling.
Daarom is de bedenktijd van ten minste veertien kalenderdagen die van toepassing is op overeenkomsten die via internet, telefoon of fax zijn afgesloten, niet van toepassing op vervoers-, huisvesting- en recreatiediensten en reizen.
Feitelijk betekent dit dat indien u een reis, een vliegticket, een hotelkamer of een huurauto via internet boekt, u niet over de bedenktijd beschikt die door de eerder genoemde wet is voorzien, waardoor de verkoper verplicht zou zijn om de gestorte sommen terug te betalen ingeval uw boeking wordt geannuleerd. De verkoper is echter wel verplicht het ontbreken van een bedenktijd te vermelden op zijn website