Annulering en Bijstandsverzekering

Dank zij de bestaande samenwerking met de MAPFRE Verzekeringsmaatschappij,stelt  Tunisiatours u facultatief, de Verzekering  tegen annulering  en vakantieonderbreking voor evenals een aanvullende  verzekeringpolis, die tegelijk Reisbijstand ,Reisongevallen en verlies van bagage bevat 
                                                                           Beste klanten.
Gelieve te noteren dat onze internet site onder constructie is.U kan ons als volgt contacteren:
 http://www.tunisia-tours.com/pdfs/GTI-Tunisiatours-NL.pdf
            https://www.mapfre-asistencia.com/asistencia/fr/ou-sommes-nous/belgique.jsp  
                                    *MAPFRE  Maatschappij   :    http://www.europeenne.be/

                                                              Bijstand   24H/24H   Worldwide    
                                                             travel@mapfreassistance.be
                                Voor bijstand in het buitenland Telefoon: :  00.32.3. 253 .68 .00   
                                                                        Maatschappij
  MAPFRE Verzekeringmaatschappij -Telefoon 00.32.2. 895 56 80  - Help Desk Eurofast Telefoon 00.32.2.895.56.71                                                                   travel@mapfreassistance.be
                                                     Trierstraat-  45/1  - 1040 Brussel - België

Verzekering Annulering en Vakantieonderbreking

1A.   Klassieke Formule  Premie  +5,75  %  van totale reissom   met minimum van   25 €  per Polis    en +   3€     per  abonnementskosten  
Verzekering kosten Annulering en Vakantieonderbreking  Maximum  10.000 €  per verzekerde . 
De waarborg heeft is  als voorwerp de vergoeding van de annulatiekosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het reiscontrakt ten laste vallen van de  verzekerde ingeval van annulatie door één van de hierna volgende redenen. (Volledige terugbetaling onder voorbehoud van de algemene  voorwaarden van de verzekeringspolis )

Deze polis voorziet namelijk tussenkomst  in volgende gevallen:

 • Ziekte ongeval ,overlijden van de verzekerde ,zijnlevensgezel,een bloed-of aanverwant tot de 2de 
 • Opzeg van de arbeidsovereenkomst  van verzekerde binnen  de 30 dagen voor het vertrek
 • Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte,ongeval of overlijden van de polis aangeduide persoon ,gelast met de hoede van het
  minderjarige  of gehandicapte kind van verzekerde,binnen 30 dagen voor het vertrek
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde ,voortvloeiend  uit een arbeidscontrakt van  onbepaalde duur en aanvangend binnen 30 dagen voor 
 •  Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de verzekerde overkomen binnen de 30 dagen voor de vertrekdatum
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als: getuige,oproeping voor het leger,                               

Vakantieonderbreking
Ingeval u uw  reis dient te onderbreken geniet u de terugbetaling van de niet-genotenvakantiedagen ,of krijgt u een waardebon verhoogd met  10% voor een andere reis te boeken bij dezelfde Tour operator of agentschap , dit wegens 

 • Ziekte,ongeval of overlijden
  -van verzekerde,familielid tot de 2de graad of reisgezel
  -van de beroepsvervanger
  -van de kinderoppas
 • Dood/hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie doorbrengt 
 • Belangrijke schade aan onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde 
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid bij een rechtbank
 • Oproep voor orgaantransplantatie (als donor of ontvanger)complicaties tijdens de zwangerschap
 • Immobilisatie privé-voertuig voorzien voor de reis
 • Vertraging bij inscheping

 Detail over de Waarborg van Algemene Voorwaarden van MAPFRE  Verzekering op Website  http://www.europeenne.be/ 
https://www.mapfre-asistencia.com/asistencia/fr/ou-sommes-nous/belgique.jsp
 Beste klanten. Gelieve te noteren dat onze internet site onder constructie is. U kan ons als volgt contacteren:
                              travel@mapfreassistance.be  -Voor bijstand in het buitenland : 32 3 253 68 00

Reisbijstand & Repatriƫring & Verlies van bagage

 2 A.  Formule Reisbijstand & Bagageverzekering    Premie +7  %  van totale reissom   met minimum van   40 €  per Polis    en +   3€     per  abonnementskosten 
 Deze polis voorziet namelijk tussenkomst  in volgende gevallen:

 • Rapatriëring Onbeperkt : zikte,ongeval en overlijden:    .
 • Medische kosten tot  250.000 €
 • Familiale bijstand (extra retourkosten voor vroegtijdig,terugkeer bijstand tot 625 €
 • Advocaat tot  1.250  € 
 • Strafrechterlijke borgsom   tot 12.500 € 
 • Bagage  verzekering   tot 1.250 €  ingeval beschadiging,diefstal en niet-aflevering bagage door de transporteur
 • Reisongevallen : overlijden of blijvende invaliditeit tot  12.500 € 

Detail over de Waarborg van Algemene Voorwaarden van Europese Verzekering op Website http://www.europese.be/nl-be                                      

 B.  Formule Reisbijstand & Bagageverzekering    Premie +10 %  van totale reissom   met minimum van   50 €  per Polis    en +   3€     per  abonnementskosten 
 Deze polis voorziet namelijk tussenkomst  in volgende gevallen:

 • Repatriëring onbeperkt :    ziekte, ongeval of overlijden 
 • Medische kosten ten gevolge van ziekte of lichamelijk ongeval in het buitenland (geen franchise en geen dagbeperkingen): tot € 2.000.000 
 • Medische kosten na ongeval in België: tot € 3.750 (€ 500 voor paramedische kosten) 
 • Ziekenwagenvervoer in België: tot € 200 
 • Nabehandelingskosten in België (tot 1 jaar na ongeval): tot € 6.200 (€ 500 voor paramedische kosten) 
 • Dringende terugkeer
   - Bij ziekte, ongeval of overlijden familielid in België 
 •  - Bij zware schade aan onroerende goederen 
 •  Familiale bijstand bij hospitalisatie in het buitenland:
  - Heen/terugreis van een familielid 
  - Verblijfkosten van het familielid: tot € 625 
 • Extra retourkosten na verlengd verblijf om medische redenen of bij repatriëring van een reisgezel 

   -  Gratis medisch advies 
   -  Verzending geneesmiddelen 
 • Doorgeven dringende boodschappen 
 • Opsturen vervangingsbagage bij verlies of diefstal 
 • Artikels van eerste noodzaak bij laattijdige afgifte bagage in het buitenland: max. € 250 
 • Terugbetaling van de ski-pass of skilessen bij ziekte of ongeval: max. € 250 
 • Vertaal- of tolkkosten: tot € 125 
 •  Ingeval van terrorisme, natuurrampen of epidemies:
  - De medische kosten en de repatriëring van de gekwetste of zieke verzekerde
  - Verlenging van verblijf: € 125/dag gedurende max. 10 dagen
  - De wijzigingskosten voor de terugvlucht
 •  Bezorgen beroepsdocumenten
 • Opsturen plaatsvervanger bij beroepsverplaatsingen
 • Repatriëring van huisdieren
 • Kosten voor veearts: tot € 250
 • Bijstand bij hospitalisatie van een kind in België
 • Opzoekings- en reddingskosten: onbeperkt
 • Bijstand advocaat in het buitenland: tot € 1.250
 • Voorschieten van geld: tot € 3.750
 • Voorschieten van strafrechtelijke borgsom: tot € 12.500
 • Gedwongen verblijf wegens sluiting van het luchtruim: € 65/nacht, (max 5 nachten)

 Bagage
Telkens u de woonplaats verlaat bent u verzekerd voor een bedrag tussen € 1.250 en € 5.000 per verzekerde voor volgende waarborgen: 

 • Beschadiging, diefstal en niet-aflevering door transporteur
 • Diefstal uit voertuig overdag, diefstal uit hotelkamer of vakantieverblijf
 • Diefstal met aanranding
 • Schade door brand, explosie, natuurkrachten, ...
 • Kampeermateriaal
 • Breken van ski’s, of diefstal van ski’s of snowboard: tot € 250
 • Beschadiging, diefstal of niet-aflevering van rolstoelen: tot € 2.000
 • Artikels van eerste noodzaak bij laattijdige afgifte bagage in het buitenland: max. € 250 (niet cumuleerbaar met dezelfde waarborg onder “Bijstand”)
 • Nieuwe   reiskoffer bij onherstelbare beschadiging, diefstal of niet-afleverin

 Detail over de Waarborg van Algemene Voorwaarden van MAPFRE  Verzekering op Website  http://www.europeenne.be/ 
https://www.mapfre-asistencia.com/asistencia/fr/ou-sommes-nous/belgique.jsp
 Beste klanten. Gelieve te noteren dat onze internet site onder constructie is. U kan ons als volgt contacteren op:travel@mapfreassistance.be  -Voor bijstand in het buitenland : 32 3 253 68 00