Veiligheid-Vertrouwelijkheid-Intellectuele Eigendom –Cookies

 De nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” - die op 25 mei 2018 van toepassing wordt, is een opportuniteit voor bedrijven om zich te bezinnen over hoe ze vandaag gegevens bijhouden, hoe ze die gebruiken en hoe het staat met de bescherming ervan.  Voormalige  Privacy Policy  (wetten van 08.12.1992 & van  11.12.1998 & van 26.02.2003))

Gebruik van uw persoonlijke gegevens door TUNISIATOURS
De verantwoordelijke voor verwerking van gegevens die werden verstrekt door de bezoekers van de website is  Hamrouni Aleya , met als de hoofdzetel zich bevindt in de  Brabansdal ,39 -1780 Wemmel, België. De gebruiker die zich tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens aan doelstellingen wil verzetten kan  dat doen van per elektronische Mail op :  mailto:info@tunisia-tours;com  of per post aan   TUNISIATOURS op het adres Brabansdal ,39 -1780 Wemmel, België.
TUNISIATOURS verklaart op  haar  erewoordt  dat uw persoonlijke gegevens niet aan een derde persoon of een derde partij zullen worden meegedeeld.
De Directie van TUNISIATOURS 

 Copyright

Tunisiatours en het logo TUNISIATOURS  zijn gedeponeerde commerciële merken, eigendom van Tunisiatours bvba. Iedere kopie, het gebruik of de verspreiding ervan, waarvoor geen voorafgaande toelating werd verkregen, is totaal verboden.
De informatie- en verkoopmiddelen van TUNISIATOURS bevatten teksten, grafisch beeldmateriaal, animaties, afbeeldingen, commerciële namen, logo’s en software die alle beschermd zijn door het auteursrecht. Behoudens voorafgaande en expliciete toelating vanwege TUNISIATOURS is het, ingevolge de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom en het auteursrecht, ten strengste verboden om deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, opnieuw aan te bieden, aan te passen, te herverdelen, opnieuw uit te zenden of te publiceren. Het is eveneens ten strengste verboden om, behoudens voorafgaande en expliciete toelating van TUNISIATOURS, eender welk element in te brengen in de website  http://www.tunisia-tours.com, dat de goede werking ervan kan aantasten of om de inhoud van de website te gebruiken voor professionele doeleinden.In de website  http://www.tunisia-tours.com, kunnen hyperlinks voorkomen naar websites van andere organisaties. Door te klikken op zo’n hyperlink erkent de gebruiker om de site van TUNISIATOURS  te verlaten. TUNISIATOURS. bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat de klant maakt van deze sites. De intekening voor een bepaalde aanbieding houdt een niet-exclusief , niet-overdraagbaar en strikt persoonlijk gebruiksrecht in van de inhoud van de website. Dat gebruiksrecht houdt in dat de website online kan worden geconsulteerd en dat gegevens, uitsluitend voor privégebruik kunnen worden bewaard en, indien nodig, afgedrukt.

Verklaring van Cookies

De informatie worden geregistreerd in log files. Deze informatie kan  gebruikt worden voor interne doeleinden zoals de analyse van het bezoekersverkeer op de website, de aanmaak van statistieken en profielen, alsook voor het personaliseren van aanbiedingen naar de bezoekers toe op de website van TUNISIATOURS . De website van TUNISIATOURS   gebruikt "cookies", namelijk informatiedossiers die geregistreerd worden op de harde schijf van de bezoeker om de website gebruiksvriendelijker te maken. Zelfs als het gebruik van cookies over het algemeen aanvaard wordt door de bezoekers dan kan het gebruik ervan toch op inactief gesteld worden op de navigator. Deze cookies laten toe om het aantal bezoekers en de frequentie van de bezoeken te registreren. Het gebruik ervan door TUNISIATOURS  Travel heeft als doel beter te kunnen inspelen op uw verwachtingen.